Visste du att…

…en blyertspenna är gjord av samma material som en diamant.

Både pennan och diamanten består av grundämnet kol. Men hur kan diamanten vara så mycket hårdare än pennan? Jo, det beror helt enkelt på hur kolatomerna sitter ihop. I blyertspennan sitter kolatomerna i lager på varandra och dessa lager kan lätt kan ”glida” av, vilket de gör när du skriver med pennan. I diamanten är atomerna bundna till varandra genom starka bindningar och då blir det svårare för atomerna att lossna från varandra. Det är alltså svårare för diamanten att gå sönder när atomerna sitter ihop så starkt och det är därför diamanten är så hård!