Lucka 6: Hur blir kramsnö så kramig?

Jag älskar snö på vintern. Tyvärr är det inte så mycket snö där jag bor. Hur är det hos dig, kan du åka pulka, bygga snögubbar och ha snöbollskrig?

För att göra bra snöbollar behöver ju snön vara kramvänlig. Det är lättare att krama en snöboll när det är lite varmare i luften. Men vad är kramsnö egentligen?

Snö består av små iskristaller och på ytan av varje iskristall finns ett litet tunt ”skal” som är mer likt flytande vatten än fruset vatten. När två snökristaller kommer nära varandra fryser skalet vilket gör att iskristallerna fäster vid varandra – man säger att det bildas bindningar mellan kristallerna. Om temperaturen är nära noll grader blir det vattniga skalet tjockare och bindningarna mellan iskristallerna blir därför starkare.

När du kramar ihop snöbollen kommer iskristallerna närmare varandra, man säger att deras kontaktyta ökar. Det här gör också att bindningarna blir starkare. Den här effekten märks extra tydligt när temperaturen är nära noll grader.