Lucka 18: Varför är det så kallt på Nordpolen?

Brrr….nu är det vinter och kallt. Kallast kanske det är vid Nordpolen och Sydpolen. Men varför är det så egentligen?

När det är kallt är temperaturen låg. Egentligen är temperatur ett mått på hur mycket molekylerna i luften rör på sig. Eller rättare sagt, luftmolekylernas genomsnittliga rörelseenergi. Luftens energin kommer främst från solen som sprutar ut massa energi mot jorden. Nära ekvatorn träffar solstrålarna marken nästan vinkelrätt mitt på dagen. Vid Nordpolen och Sydpolen träffar de istället marken med en sned vinkel. Det betyder att det kommer mindre solljus och alltså mindre solenergi till polerna jämfört med närmare ekvatorn.

Det är också därför det är kallare på Nordpolen och Sydpolen än vid ekvatorn.

Medeltemperaturen för den kallaste månaden vid Nordpolen är cirka -33 grader och medeltemperaturen för den varmaste månaden är ungefär noll grader.

 

Källa: SMHI
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/temperatur-1.3843