Lucka 20: Om rekord i kyla

Har vintern och kylan kommit ordentligt där du bor? Visste du att den allra lägsta temperatur som mätts i Sverige var -53 grader.  Detta var i Vuoggatjålme, som ligger i Lappland i norra Sverige.

Den lägsta temperaturen som mätts i världen är -89 grader. Detta var i Vostok i Antarktis.

Den allra lägsta temperatur som någonsin går att få är -273 grader. Den här temperaturen kallas för den absoluta nollpunkten. Vid den temperaturen slutar alla atomer och molekyler sina rörelser.