Varför finns det norrsken?

För att svara på den här frågan behöver vi först lära oss lite om solvinden och om jordens magnetfält.

Solvind: Solen strålar ut energi och ger oss både värme och ljus. Det är ju tack vare solen som det finns liv här på jorden. Förutom energi slungar solen även ut materia (elektroner och protoner) och det är denna materia som kallas för solvinden.

Jordens magnetfält: Kanske vet du att vissa metaller kan vara magnetiska. Men även jorden är faktiskt en magnet. Långt inne i jordens kärna finns det flytande metall och även elektriska strömmar. Magnetism är en slags kraft som finns där det finns elektriska strömmar. Jordens inre strömmar gör att jorden är magnetisk och alltså har ett magnetfält. Jordens magnetfält kan vi märka av när vi använder en kompass. Den lilla röda nålen i kompassen är nämligen en magnet som ställer in sig efter jordens magnetfält.

Men vad är då ett norrsken?
När solvinden kommer farandes från solen och in mot jorden krockar den med molekyler i jordens atmosfären. Krockarna gör att det bildas energi och det är den här energin som är det grönaktiga skenet vi ser. Anledningen till att skenet bara syns vid nordpolen och sydpolen är att jordens magnetfält ”styr” solvinden åt det hållet.