Hur kom Big Bang till?

Big Bang brukar kallas för ”den stora smällen”. Forskarna är inte helt säkra på varför Big Bang kom till, men de är i alla fall ganska säkra på att det var då som universum föddes. Från allra första början var allt i universum bara en liten prick. Pricken var väldigt energirik. Helt plötsligt började pricken växa och bli större och större. Energin ”omvandlades” då till atomer som så småningom blev planeter, stjärnor och allt annat som finns i universum. Tidpunkten när detta hände är det vi kallar för Big Bang. Det är alltså ingen smäll utan bara en speciell tidpunkt då universum började växa. Universum växer faktiskt fortfarande.

Det är lite svårt att förstå hur universum bara kan bli större och större. Men om vi förenklar hur universum ser ut kan man tänka på en ballong. Tänk dig att vi målar prickar på ballongen och sedan blåser vi upp den.  Då kan man se att prickarna kommer längre ifrån varandra ju större ballongen är. På liknande sätt är det med universum. Prickarna är då istället galaxer. Ju större universum är desto längre ifrån varandra kommer galaxerna.